Snackbar de Prins    
Altijd goed . Altijd lekker.

        

DisclaimerEr kunnen op geen wijze rechten ontleend worden aan en aanspraak gemaakt worden op de inhoud van deze site. Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen is, bestaat de mogelijkheid dat zekere informatie -uiteindelijk- verouderd of onjuist kan zijn. De data op deze site kunnen zonder waarschuwing worden gewijzigd. Snackbar De Prins is niet aansprakelijk voor de mogelijke schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van gegevens uit de door Snackbar De Prins gemaakte internetsite. Snackbar De Prins geeft geen enige vorm van garantie met betrekking tot de inhoud van de informatie van deze website en is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het mogelijke gebruik daarvan. Aansprakelijkheid voor eventuele schade door toegang tot en het gebruik van de website wordt door Snackbar De Prins ten zeerste afgewezen.

Bovendien wordt er geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de site. Verwijzingen of verbindingen naar andere internetsites of bronnen die niet eigendom zijn van Snackbar De Prins zijn alleen opgenomen ter informatie van de gebruiker van de internetsite. Snackbar De Prins is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van deze sites of bronnen. Snackbar De Prins wijst hierbij alle aansprakelijkheid af voor schade door het gebruik van deze gegevens of gegevens waarnaar via links op deze site verwezen wordt. Snackbar De Prins accepteert geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot: de inhoud, advertenties, producten of andere zaken op andere sites of bronnen of beschikbaarheid. Snackbar De Prins is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade of verlies veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of door het afgaan op de inhoud, goederen of diensten als aangeboden op dergelijke sites of bronnen.

© Copyright Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website(informatie, beelden, images), mag worden gekopieerd dan wel opgeslagen in een gegevensbestand, in enige vorm of enige wijze hetzij elektronisch, digitaal, mechanisch, handmatig, fotografisch of enige andere wijze. webmaster@snackbar-de-prins.nl.